DOMAIN & PAMÄŤOVÝ PRIESTOR

Start

obchodný
9.990 HUF+DPH/rok
SQL databáza, MySQL, MariaDB
E-mailové adresy (5 x)
Názov domény (2 x)
PHP 7.0+
1 GB úložisko

Business 10

obchodný
19.990 HUF+DPH/rok
SQL databáza, MySQL, MariaDB
E-mailové adresy (25x)
Názov domény (5 x)
PHP 7.0+
10 GB úložisko

Business 20

obchodný
29.990 HUF+DPH/rok
SQL databáza, MySQL, MariaDB
E-mailové adresy (50 x)
Názov domény (10 x)
PHP 7.0+
20 GB úložisko

VPS

VPS 50

obchodný
4.990 HUF+DPH/mesiac
Xeon CPU 1 Core
2 GB RAM
50 GB SSD
1 x verejná IP adresa
100 Mbps internet

VPS 100

obchodný
9.990 HUF+DPH/mesiac
Xeon CPU 2 Core
4 GB RAM
100 GB SSD
1 x verejná IP adresa
100 Mbps internet

VPS 200

obchodný
18.990 HUF+DPH/mesiac
Xeon CPU 4 Core
12 GB RAM
200 GB SSD
1 x verejná IP adresa
100 Mbps internet

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K NASTAVENIU E-MAILOVÉHO KLIENTA

IMAP

Server prichádzajúcich správ:
zeus.gtsa.hu
Port: 993
Šifrovanie: SSL

POP3

Server prichádzajúcich správ:
zeus.gtsa.hu
Port: 995
Šifrovanie: SSL

SMTP

Server prichádzajúcich správ:
zeus.gtsa.hu
Server odchádzajúcich správ (SMTP) vyžaduje autentifikáciu
Port: 587
Šifrovanie: TLS (v niektorých programových verziách: STARTTLS)

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE POTREBNÉ PRE PRÍSTUP K PAMÄŤOVÉMU PRIESTORU

SFTP

dostupnosť servera SFTP:
srv1.gtsa.hu
Port: 2222