RIEŠENIA IT SYSTÉMOV

Poradenstvo v oblasti IT systémov

Poskytujeme poradenstvo k realizácii obchodných cieľov a cieľov v oblasti informačných technológií našich zákazníkov v nasledovných oblastiach:

Navrhovanie IT systémov

Optimálne fungovanie, maximálna podpora každého pracovného procesu, nákladová účinnosť.
Pri navrhovaní sa usilujeme o to, aby náš systém zabezpečil pre daný podnik najoptimálnejšie riešenie pre informatiku. Počas našich osobných stretnutí detailne zistíme vaše očakávania, požiadavky, predstavy o rozvoji, ako aj prípadné nedostatky a problémy.
Hlavné oblasti:

Realizácia IT systémov

Máme viac, než 20 ročné skúsenosti a prax v oblasti integrácie a realizácie IT systémov. Usilujeme sa o to, aby sme existujúci systém našich zákazníkov využili do maximálnej miery a integrovali do novej infraštruktúry aj so zohľadnením možnosti vývoja v budúcnosti. Ponúkame káblové, optické a bezdrôtové technológie v nákladovo účinnom vyhotovení nezávisle na tom, či sa jedná o bezpečnostné zariadenia, IT prostredie, cloudové systémy, operačné systémy, sprostredkujúce softvéry, malo- a veľkoobchodné administratívne portály a objednávacie aplikácie.

Školenie k IT systému

Realizovaný IT systém predstavujeme našim zákazníkom a zabezpečujeme školenie o systéme až do úrovne školenia pre inžinierov. Naše školenia prebiehajú na základe najmodernejších a najúčinnejších medzinárodných metodík. Na základe požiadaviek organizácie z tematiky zostavenej v modulovom systéme zostavíme a uskutočníme najvhodnejšie školenie pre strategické ciele podniku v oblasti informatiky, na ktoromkoľvek mieste krajiny. Mobilné hardvéry a softvéry potrebné ku školeniu zabezpečujeme na základe požiadavky zákazníka.

Prevádzkovanie IT systému

Sme k dispozícii našim zákazníkom v splnení ich individuálnych požiadaviek, s flexibilnými kondíciami a s vysokou dochvíľnosťou.

Doménová služba a poskytovanie pamäťového priestoru

Pre našich klientov ponúkame profesionálne pamäťové priestory a služby e-mailových balíkov s 24 hodinovým pokrytím, na uloženie podnikových dát, na prístup k dátam, na komunikáciu na cloudovej báze a pre prevádzkovanie webových stránok.

Integrácia systému

Máme viac než 15 ročné skúsenosti s integráciou IT systémov. Usilujeme sa o to, aby sme do maximálnej miery využili jestvujúci systém našich zákazníkov a integrovali do novej infraštruktúry, so zohľadnením možností budúceho rozvoja.

Ako integrátor systému našim zákazníkom nasledovné služby: