O NÁS

Spoločnosť GTSA Tech Zrt. Je lídrom na trhu informačných technológií v Maďarsku a s viac než 15 ročnými skúsenosťami ponúka komplexné riešenia svojim zákazníkom v oblasti prevádzkovania IT systémov, riadenia pracovných procesov, ako aj v oblasti vývoja softvérov pre riadenie podnikov a pre účtovníctvo, splňujúcich aj individuálne požiadavky zákazníkov. Pravidelným vzdelávaním našich odborníkov a priebežným sledovaním vývoja technologického priemyslu zabezpečujeme pre našich zákazníkov najvyššiu úroveň našich IT riešení.

Naše poslanie:
Našim poslaním je, aby činnosť našich zákazníkov bola ešte účinnejšia a efektívnejšia, a aby sme ušetrili pre nich čas a náklady, hoci aj na dennej úrovni.

Naša vízia:
Spoločnosť GTSA Tech Zrt. sa stane lídrom IT segmentu a bude určujúcim podnikom na trhu. Vďaka nášmu inovatívnemu a kreatívnemu mysleniu vytvárame skutočné hodnoty pre našich zákazníkov .

CERTIFIKÁTY, VÝSLEDKY