VÝVOJ ŠPECIFICKÝCH SOFTVÉROV

Vývoj softvérov

V oblasti vývoja individuálnych softvérov máme viac, než 15 ročné skúsenosti. Našim hlavným profilom je navrhovanie a vývoj účtovných a vnútropodnikových informačných systémov, a tiež integrácia existujúcich aplikácií.

Vývoj mobilných aplikácií

V oblasti vývoja softvérov máme viac, než 15 ročné skúsenosti. Vyvíjame aplikácie podľa požiadavky na iOS alebo Androidové platformy. Oblasti rozvoja: smartové telefóny, tablety, smartové hodinky. Zabezpečujeme prechod medzi platformami a prostriedkami.

Vývoj webových stránok

Naša spoločnosť pripravuje webové stránky, ktoré vzhľadovo aj funkčne zodpovedajú požiadavkam zákazníkov a prispievajú k tomu, aby spoločnosť sa vyzdvihovala spomedzi konkurenčných firiem. Našimi základnými princípmi je kvalita, spoľahlivosť, transparentnosť a ústretovosť k užívateľom.

Naša spoločnosť návrhom a realizáciou jednoduchých, statických alebo kompletných dynamických webových stránok uskutočňuje pre zákazníka predstavenie jeho výrobkov a služieb, spolu s formulármi na nadviazanie kontaktu a vyžiadania cenovej ponuky, s možnosťou zapísania sa k odberu správ. Zodpovedne požiadavkám dnešnej doby stránky realizujeme aj vo viacerých jazykoch pre medzinárodné spoločnosti a inštitúcie.

Navrhovanie a realizácia portálov s priebežne sa obnovujúcimi správami, množstvom kategórií, možnosťou diskusných príspevkov a integráciou sociálnych médií.

Navrhovanie a realizácia webových stránok pre samosprávy, inštitúcie a úrady.

Navrhovanie a realizácia e-shopov so sofistikovanými e-commerce riešeniami.

Navrhovanie a realizácia prístupovej strany (Landing Page), ktorá zvyšuje účinnosť kampaní PPC (platba za kliknutie, napr. Google Adwords). Cielene predstavuje ponúkané tovary a služby a nabáda návštevníkov k zvýšeniu interakcie, čím zvyšuje možnosť, aby sa z návštevníka stal zákazník.

Meranie SEO, poradenstvo, optimalizácia

V prípade jestvujúcich webových stránok podniky fungujúce v konkurenčnom prostredí zápasia s mnohými problémami. Analýzou konkurencie a následne optimalizáciou zdrojového kódu webovej stránky urobíme obsah web stránky pre prehliadače spracovateľnejším a zrozumiteľnejším. Podľa možnosti upravujeme len vnútorný obsah stránok, ktorý nie je viditeľný pre zákazníkov. Pokiaľ je potrebná úprava obsahu stránky, poskytneme konkrétne návrhy na zmeny, s ktorými môžeme dosiahnuť rýchlejší a účinnejší pokrok vo vyhľadávaní stránky a lepšie umiestnenie v poradí nájdených výsledkov.
Optimalizácia prehliadača (SEO – Search Engine Optimization) je predpokladom pre úspešný online marketing. Naši SEO odborníci s 10 ročnou skúsenosťou optimalizujú váš e-shop a vašu online marketingovú stránku pre vaše produkty a služby.
Naše referencie (neúplný zoznam): szallas.hu; arukereso.hu.

Systémy analytics, štatistika návštevnosti webových stránok

Naša spoločnosť vykonáva údržbu, vývoj a prevádzkovanie najznámejších, a rôznych jedinečných štatistických analytických softvérov. Vrámci systému Google Analytics vyhotovíme štatistiku podľa individuálnej, osobitnej požiadavky, v záujme transparentnosti a výkonnosti. S úspechom používame aj systémy alternatívnych analytických aplikácií, ako sú napr. systémy Piwiku. Ponúkame aj možnosť vyhotovenia individuálneho analytického softvéru.

Veľkopodnikové prostredie


IBM Tivoli:
Vo vývojovom prostredí podnikových IT systémov a v ich pozadí vykonávame:

SAP:
Pre našich zákazníkov odporúčane inštaláciu, prevádzku, rozvoj a školenie SAP-u na systémovej úrovni. Naše služby sú stavané na individuálne, prehľadné a členiteľné náklady, rozdeliteľné na úroveň podniku. Po preskúmaní potrieb a kontrole štruktúry IT odporúčame našim klientom služby stavané na miestny server a vlastné alebo prenajímané cloudové služby, s integráciou systémov SAP-u.